top of page

אקדמיה דודי נאסה  DNAcademy

 

מרכז ההדרכה שלך לטכוגרף אנלוגי וטכוגרף דיגיטלי

טכוגרף דיגיטלי

בין אם הכשרה משפטית וטכנית לאנשי סדנאות מורשים, מערכות אכיפה, הכשרת נהגים וחברות ובין אם סמינרים למדריכים, האקדמיה DNA מציעה תמיד את הקורס הנכון ללימוד המשימות והחובות הקשורות בטכוגרף בכלל ובטכוגרף דיגיטלי בפרט.

 המדריכים המורשים והמנוסים שלנו ילמדו אותך כיצד להשתמש בטכוגרף הדיגיטלי בצורה נכונה ובאופן מקצועי וממוקד, במסגרת כל התקנות הרלוונטיות.

דודי נאסה השותף המוסמך שלך להכשרה והשתלמויות בכל ההיבטים של טכוגרפים דיגיטליים.

ידע ישיר מיצרן הטכוגרפים הגדול והמוביל בעולם.

כל התכנים בהכשרות מבוססים על פי הרגולציה הנדרשת.
לווי טכני גם לאחר ההכשרה.

טכוגרף דיגיטלי
טכוגרף דיגיטלי
טכוגרף דיגיטלי
bottom of page