top of page

הטכוגרף הדיגיטלי

מכשיר דיגיטלי (DTCO) בדומה לטכוגרף המכאני ( KTCO) והטכוגרף המודולרי (MTCO) משמש לתיעוד שעות עבודה ומנוחה של הנוהגים ומתריע על חריגות מהכללים שחוקקו.

הטכוגרף הדיגיטלי מתעד מהירות הרכב בפילוח הנוהג בזמן הנסיעה. הטכנולוגיה הדיגיטלית מדויקת, קלה לפיענוח ומאובטחת. קשה לייצר בו מניפולציות וזיופים והוא בעל מנגנוני הגנה פנימיים.
הטכוגרף מבצע רישום נתונים הנשמרים בזיכרון הפנימי למשך 365 יום, ומתעד במקביל את הנתונים על גבי השבב בכרטיס הנהג למשך 28 יום. בעל סוללת גיבויי לשמירת נתונים למספר שנים גם אם הטכוגרף אינו מחובר למקור חשמל.
באמצעות טלמטיקס הטכוגרף הדיגיטאלי יכול לייצא און ליין את הנתונים למרכז בקרה/ניהול של צי הרכב. למכשיר זה יכולת ממשק לתוכנות ומערכות נוספות המגבירות את היעילות והבטיחות של הנהג והרכב.

הטכוגרף הדיגיטלי הינו חלק ממערכת המכילה

01 שעון זמן פנימי

שעון זמן המבוסס ע”פ זמן גריניץ או UTC ( ישראל נמצאת ב 2+)
תפקידו של השעון לתעד את זמני הנהיגה , עבודה ומנוחה בפילוח יומי, שבועי, דו שבועי.
השעון מתריע לנהג על זמני הנהיגה ויתריע כ 15 דקות לקראת דרישת החוק למנוחה.

 

02 ספידומטר

מד המהירות של הרכב המכיל בתוכו את מד המרחק המתוזמן והמצתבר של הרכב.
לרוב. יחידת הספידומטר מקבלת את הנתונים מהטכוגרף ולמעשה לנהג מוצג נתון מהירות זהה לרישום הדיגיטאלי בטכוגרף.

 

03 חיישן תנועה KITAS

החיישן הינו רכיב אלקטרו-מגנטי שמסונכרן עם הטכוגרף באמצעות פרוטוקול מאובטח.
החיישן בעל קוד הניתן ומתועד ברשויות האכיפה.
החיישן נמצא בד”כ בתיבת ההילוכים ומעביר פולסים בהתאם למהירות הרכב.

 

04כבל תקשורת

תפקידו. העברת אותות בין חיישן המהירות לטכוגרף.בכדי לייצר אמינות מקסימלית בהצגת ותיעוד נתוני המהירות,
הכבל מאובטח ואסור למשוך / לקבל באמצעותו נתונים, וזאת בכדי למנוע הפרעות העברת הפולסים למכשיר הטכוגרף.

05כרטיס חכם מאובטח

למערכת הטכוגרף הדיגיטלי נידרשת הכנסת כרטיס מאובטח בעל שבב מזהה וזיכרון בסיסי המנחה את הטכוגרף על פי סוג הכרטיס לפעולה הנדרשת בעת הכנסתו לחריץ המיועד.
לטכוגרף הדיגיטלי 4 סוגי כרטיסים חכמים:

כרטיס נהג

כרטיס אישי המכיל קוד סודי ותמונת הנהג המאפשר את זיהוי הנהג על ידי הטכוגרף ורשות האכיפה.
לשבב זכרון בסיסי המתעד 28 ימי נהיגה, מנוחה, מהירות והתנהלות אחרונים.
חובת הנהג אחת לחודש להוריד את הנתונים מהכרטיס החכם לארכיב מאובטח.
תוקף כרטיס הנהג הינו 5 שנים.

כרטיס חברה/קצין בטיחות

תפקידו. העברת אותות מאפשר לבעלי או קצין הבטיחות של חברת התובלה/הסעה, להוריד את נתוני הנהיגה ו/או מנוחה של כל מי שנהג ברכב.
לאחר ההורדה של הנתונים מהטכוגרף, הנתונים מחוייבים להיות מגובים בצורה מאובטחת.
ניתן באמצעות הכרטיס להפיק פרופיל נהיגה של הנוהגים ברכב ( מהירות וסל”ד)
תוקף הכרטיס 5 שנים בין חיישן המהירות לטכוגרף.בכדי לייצר אמינות מקסימלית בהצגת ותיעוד נתוני המהירות,
הכבל מאובטח ואסור למשוך / לקבל באמצעותו נתונים, וזאת בכדי למנוע הפרעות העברת הפולסים למכשיר הטכוגרף.

כרטיס מכייל

הכרטיס בעל רמת אבטחה הגבוהה ביותר ומחייב הפעלתו עם קוד ספציפי בעת הכנסתו לטכוגרף הדיגיטלי.
הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה למוסך או לטכנאי אחר.
באמצעות כרטיס זה ניתן לכייל את הטכוגרף הדיגיטלי ולשנות פרמטרים קריטיים אשר יוצגו.
כרטיס מכייל וכל פרטי המחזיק יוצגו בעת הצגת והדפסת הדוחות שיטור.
הכרטיס מחוייב להישמר בצורה מאובטחת
תוקף הכרטיס 1 שנה

כרטיס שיטור

מחזיק כרטיס שיטור הינו הכרטיס המאפשר אכיפה שוטפת בדרכים, מאפשר הורדת נתונים של 365 ימים מהטכוגרף הדיגיטלי הכוללים נהגים בהיסטוריית הרכב ועבירות שבוצעו.
הכרטיס ישמש בוחני תאונות דרכים במקרה של חקירת תאונה ותאפשר הורדת נתונים של 24 שעות אחרונות בדיוק של שניה אחרי שניה.
תוקף הכרטיס 2 שנים.

כרטיס קצין בטיחות

מחזיק כרטיס קצין בטיחות הינו כרטיס המאפשר צפיה 

06מדפסת אינטגרלית

הדפסת פרטי הנסיעה / הרכב על גליל נייר כימי לתיעוד רשום.
המדפסת מחוייבת להיות תמיד עם גליל נייר מוזן במתקן המיועד.
בעת אכיפה הדפסת הנתונים תשמש כתיעוד אוטנטי ומוחלט.
השימוש במדפסת הטכוגרף הדיגיטלי מאפשר תיעוד של פעילות הנהג במקרה של אובדן / תקלה בכרטיס הנהג למספר ימים עד לקבלת כרטיס חכם חדש.

bottom of page