מערכת למניעת שכחת ילדים ברכב:

החל באוגוסט הקרוב, כל מי שמסיע ברכבו ילד שעדיין לא מלאו לו ארבע שנים.

מזהה את נוכחות הילד ולא מבוסס משקל בלבד.

חיבור לסמארטפון פשוט. אל דאגה, המערכת המתקדמת יכולה לתמוך בקלות במספר בלתי מוגבל של חיבורים בין סמארטפון ומערכות

תקנות חדשות אודות חובת התקנת מערכת למניעת שכחת ילדים בכל רכב פרטי.